DIETETYKA

Pierwsza wizyta trwa 30-60minut

Obejmuje szczegółowy wywiad żywieniowy połączony z analizą nawyków żywieniowych, edukację żywieniową w zakresie racjonalnego odżywiania. Pomiar antropometryczny z analizą składu ciała oraz propozycję diety dopasowanej do indywidualnych potrzeb uwzględniając styl życia oraz preferencje żywieniowe pacjenta. Diety układane są na bazie produktów żywnościowych dostępnych w sklepach bez stosowania suplementów diety.

Wizyta kontrolna trwa ok. 30 minut i pozwala kontrolować masę ciała oraz na bieżąco modyfikować dietę, jeśli zachodzi taka potrzeba.