Aktualności

25.07.22r.

27.06.22r.

Na czas letnich wakacji zajęcia zorganizowane dla dzieci (nauka pływania oraz taniec nowoczesny) będą zawieszone.