Squash


W naszej ofercie znajdują się także
2 pełnowymiarowe korty do squasha.

Rezerwacji kortów można dokonać
telefonicznie pod numerami:

+48 32 222 11 12
+48 570 870 660

 

Cennik

1 godzinaNormalnyUczeń/Student
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:0030zł/ 1h 45zł/2h*25zł
Poniedziałek - Piątek 15:00 - 21:0039zł 29zł
Poniedziałek - Piątek 21:00 - 23:0030zł 25zł
Weekend 8:00 - 23:0030zł/1h 45zł/2h*25zł

*druga godzina do wykorzystania w ciągu dwóch tygodni

4h (1 miesiąc)8h (2 miesiące)
Poniedziałek - Piątek 7:00-15:00 oraz 21:00 - 23:00108zł208zł
Weekend 8:00 - 23:00108zł208zł
Codzienny148zł280zł

Wypożyczenie
Rakieta7,00zł
Piłeczka2,00zł

Marcin Wojciechowski – Instruktor squasha

 marcin

Liga Squash

Na naszym obiekcie rozgrywają się również rozgrywki ligowe.
Do udziału w rozgrywkach zapraszamy wszystkich chętnych.

Regulamin

§1
[zapisy]
Każdy zawodnik chcący uczestniczyć w rozgrywkach jest zobowiązany zgłosić się do
recepcji klubu, dopisać się do listy uczestników, podając swoje dane do kontaktu dla
innych graczy. Zgłoszenia można wysyłać na adres mailowy liga.aquafitclub@gmail.com.
Dane uczestników będą udostępniane jedynie innym uczestnikom Ligi.
§2
[system rozgrywek]
1. Każdy z zawodników posiada wartość punktową związaną z jego miejscem
w rankingu. Wartość poszczególnych miejsc widoczna jest w aktualnej tabeli. W
pierwszej kolejce sezonu wszyscy zawodnicy maja wartość 50 pkt
2. Rozgrywki odbywają się w ciągu roku kalendarzowego w kwartalnych cyklach
3. Sezon (rok) składa się z czterech cykli
4. Cykl składa sie z trzech miesięcznych kolejek
Wyjątkiem jest rok obecny (2014), jako że rozpoczynamy ligę w jego połowie , sezon
będzie trwał jedynie dwa cykle.
§3
[rozgrywanie meczów]
1. Mecze odbywają się z inicjatywy zawodników poprzez „wyzwanie” innego
zawodnika. Przyjmuje się zasadę, że zawodnicy powinni grać mecze i nie
odmawiać wyzywającym
2. Każdy zawodnik może wyzwać dowolnego zawodnika z listy rankingowej
3. Każdy zawodnik może zagrać w danym miesiącu dowolną ilość meczów, ale
tylko dwa mecze z tym samym zawodnikiem w jednym miesiącu (kolejce).
4. Datę meczu ustalają sami zawodnicy i rozgrywają mecze na samodzielnie
rezerwowanych w tym celu kortach lub na własnych stałych rezerwacjach. Nie ma
określonej odgórnie godziny rozgrywania meczów ligowych. Koszt wynajmu kortu
zawodnicy rozliczają pomiędzy sobą indywidualnie.
5. Zawodnicy wypełniają Kartę Meczu, którą można otrzymać w recepcji klubu,
oraz po zakończonym meczu zapisują na niej wynik i oddają do recepcji klubu
6. Odmówić rozegrania meczu z wyzywającym zawodnikiem można tylko w
przypadku, gdy zawodnik rozegrał 4 mecze (lub umówił się już na ich rozegranie)
lub ewentualnie z powodu kontuzji oraz choroby
§4
[punktowanie meczów]1. W meczach rozgrywa się 5 setów. Każdy set rozgrywa się do 11 pkt systemem
PAR11. Przy stanie 10:10 gra toczy się do 2 pkt przewagi
2. Za wygranie meczu zwycięzca otrzymuje 50 pkt
3. Dodatkowo, w zamian za wygranie każdego seta, zwycięzca zdobywa tyle
punktów ile wynosi rankingowa wartość punktowa pokonanego. Wynik meczu
jest więc wynikiem mnożenie wartości rankingowej pokonanego przez liczbę
wygranych setów.
w przypadku wyniku 5:0 zwycięzca otrzymuje wartość rankingową przegranego x5, a
przegrany otrzymuje 20 pkt za aktywność;
przy wyniku 4:1 zwycięzca otrzymuje wartość rankingową pokonanego x4, natomiast
pokonany wartość rankingową zwycięzcy x1;
przy wyniku 3:2 zwycięzca otrzymuje wartość rankingową pokonanego x3, natomiast
pokonany wartość rankingową zwycięzcy x2;
4. Mecze Pań przeciwko Panom odbywają sie z handicapem 3 punkty – czyli każdy
set dziewczyny zaczynają od wyniku 3:0
§5
[ranking]
1. Ranking jest aktualizowany raz w miesiącu – pierwszego dnia kolejnego
miesiąca. Ranking publikowany będzie na stronie www.aquafitclub.pl w
zakładce Squash/liga oraz na tabelach wywieszonych w klubie
2. Miejsce w rankingu ustalane jest na podstawie zdobytych punktów za 4
najlepsze mecze danego zawodnika w ostatnim miesiącu gry oraz narastajaco
kwartalnie i rocznie w klasyfikacji generalnej
3. Przy równej liczbie punktów w rankingu zawodnicy zajmują miejsce ex aequo,
które traktowane jest jako jedna pozycja
4. Osoby wykreślone w tabeli ligowej z powodu kontuzji nie rozgrywają meczów,
a ich pozycja traktowana jest jako puste miejsce, które pomijane jest w trakcie
wyboru przeciwników przez innych graczy. Kontuzję taką należy zgłosić na
recepcji klubu lub na adres mailowy liga.aquafitclub@gmail.com
5. Zapisanie do Ligi możliwe jest w dowolnym czasie trwania rozgrywek. Każda
nowa osoba, przystępująca do gry w Lidze, jest dopisywana automatycznie na
ostatnim miejscu Rankingu, przy okazji najbliższej aktualizacji wyników ligowych,
lecz mecze może rozgrywać począwszy od dnia zapisania się do Ligi
§6
[kontuzje, przerwy w grze i powrót do Ligi]
1. Osoby, które nie rozegrają w Lidze żadnego meczu przez 3 miesiące (1 cykl
rozgrywek), nie informując organizatora o kontuzji lub innej ważnej kwestii
uniemożliwiającej im uczestnictwa w rozgrywkach, będą wykreślane z listy graczy.
Wiąże się to z utratą wpisowego.2. W momencie, gdy któryś z zawodników Ligi ulega kontuzji lub wyjeżdża na
dłuższy okres wykluczający go z gry w lidze na okres min. 4 tygodni, przysługuje
mu szansa powrotu na zajmowaną przed przerwą pozycję w rankingu Ligi. Każdą
poważniejszą kontuzję należy bezzwłocznie zgłosić na adres ligowy. Od tego
momentu będzie ona brana pod uwagę, jako kwalifikująca się ewentualnie do
skorzystania z utrzymania miejsca w lidze.
3. Zasady powrotu:
§ Mecz o szansę powrotu w ww. sytuacji powinien zostać rozegrany w 1-szym
tygodniu po wyleczeniu kontuzji, powrót na zajmowane przed kontuzją miejsce
jest możliwy przy najbliższej aktualizacji
§ Mecz rozgrywany jest pomiędzy zawodnikiem chcącym powrócić do gry po
kontuzji, a osobą zajmującą obecnie pozycję, z której kontuzjowany spadł (z
miejscem w rankingu, które zajmował przed doznaniem kontuzji)
§ Jeżeli osoba powracająca do Ligi wygra mecz, zajmuje pozycję ex aequo z
pokonanym graczem. np. jeżeli przed kontuzją gracz zajmował pozycję 12
w rankingu, to po wygranym meczu zajmują obaj pozycję 12 z pokonanym.
Pokonany nie spada w rankingu, a powracający jednocześnie zajmuje miejsce
sprzed kontuzji
§ Przegrany mecz, dla powracającego do gry, jest równoznaczny z
uszeregowaniem w rankingu o jedno miejsce w dół w stosunku do zajmowanego
§ Osoba zajmująca obecną pozycję i wyzwana do rozegrania meczu o powrót nie
ponosi żadnych konsekwencji związanych np. z przegraniem meczu! Stąd mecz
taki jest obligatoryjny, tj. nie powinno się odmawiać szansy na rozegranie meczu
graczowi chcącemu powrócić na swoje poprzednie miejsce sprzed kontuzji. W
razie, gdyby taka sytuacja się zdarzyła, lub gracz wyzwany z jakichś przyczyn nie
był w stanie rozegrać meczu w niezbędnym terminie, traktowane to będzie jako
walkower na korzyść wyzywającego
§ Mecz o utrzymanie miejsca nie będzie liczony jako wynik meczu ligowego,
stanowi on jedynie szansę na powrót na poprzednio zajmowane miejsce sprzed
kontuzji i nie zostanie wliczony do punktów branych pod uwagę w rankingu
§7
[opłaty]
1. Wpisowe wynosi 50 złotych za cykl. Płatności należy dokonać do końca
pierwszego miesiąca cyklu. Jeśli wpłata nie zostanie wniesiona zawodnik
może rozgrywać mecze ligowe, ale pobierana cena za kort będzie zgodna ze
standardowym cennikiem. Zawodnicy wpisujący się na listę podczas trwania cyklu
płacą wpisowe odpowiednio: w pierwszym miesiącu 50 zł, w drugim miesiącu 40
zł, w trzecim miesiącu 30 zł.
2. Cena za godzinę na mecz ligowy jest odpowiednio o 10 zł niższa niż
standardowe wynajęcie kortu, tj. w godzinach 7-15 25zł, 16-23 35zł, w weekendy 30zł. Aby uzyskać zniżkę ligową, należy zgłosić w recepcji Klubu chęć rozegrania
meczu ligowego przed rozpoczęciem gry, a po jej zakończeniu oddać wypełnioną
kartę meczu. Godziny bez karty meczu będą naliczane wg obowiązującego
cennika. Po meczu zawodnicy mogą dowolnie wykorzystać pozostały czas
wynajęcia kortu.
§8
[nagrody]
1. Nagrody rozdawane są na koniec każdego cyklu lub jednorazowo na koniec
sezonu.
2. Nagrody przewidziane są dla zdobywców trzech pierwszych miejsc na koniec
każdego cyklu.
3. Na koniec sezonu rozegrany zostanie Turniej Finałowy Ligii do którego
awansują zawodnicy zajmujący miejsca 1-5 w poszczególnych cyklach oraz
czterech najbardziej aktywnych zawodników Ligi. W przypadku jeśli zawodnicy
będą zajmowali miejsca premiowane awansem w kilku cyklach, awansować będą
zawodnicy zajmujący kolejne miejsca w danym cyklu.
§9
[postanowienia końcowe]
1. Organizatorem rozgrywek ligowych jest AQUA fitclub. W razie
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres
mailowy liga.aquafitclub@gmail.com
2. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie w trakcie
trwania sezonu ligowego