AQUA AEROBIK

 

Od 01.02.2021r klub będzie czynny wyłącznie dla zawodników z ważną licencją. W tym okresie wszystkie zajęcia w wodzie (nauka pływania, aquaaerobik) są odwołane. Od 12.02.2021r basen będzie otwarty dla wszystkich jednak o rozpoczęciu zajęć osoby zapisane zostaną poinformowane telefonicznie. Zapraszamy !!!


AQUAAEROBIK:

Cena:

1 zajęcia – 25zł*
4 zajęcia – 85zł

*możliwość wejścia jedynie w przypadku wolnych miejsc w grupie.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

AQUA AEROBIK

To ćwiczenia w wodzie, przy muzyce. Wspaniały relaks i zabawa podczas ćwiczeń kształtujących sylwetkę.Zajęcia przeznaczone są dla osób:
-każdego, kto lubi wodę i szuka innej formy ruchu niż na sali gimnastycznej
-z problemami kręgosłupa i układu kostno-stawowego
-z nadwagą
-również dla nie umiejących pływać.

REGULAMIN AQUAAEROBIKU

2) Koszt karnetu na 4 zajęcia to 80zł, karnet jest ważny przez 5
tygodni.
3) Wykupienie karnetu zapewnia miejsce w wybranej przez klienta
grupie. Miejsce jest zapewnione do 5 minut przed rozpoczęciem
zajęć.
4) Przy ostatnim wejściu z karnetu klient zobowiązany jest
poinformować obsługę o chęci kontynuacji i wykupienia kolejnego
karnetu.
5) Jeżeli klient nie poinformuje o chęci kontynuacji i nie pojawi się na
kolejnych zajęciach, zostanie automatycznie wykreślony z grupy.
6) Klient na zajęcia aqua aerobiku może wejść max 15 min przed ich
rozpoczęciem.
7) Naliczanie minutowe rozpoczyna się 20 min po zakończeniu zajęć.
8) Prosimy o wcześniejsze telefoniczne informowanie o nieobecności
na zajęciach.